No4321模特陆萱萱多场景多套服装性感内衣系列秀完美身材诱惑写真88P陆萱萱秀人网

No4321模特陆萱萱多场景多套服装性感内衣系列秀完美身材诱惑写真88P陆萱萱秀人网

 然四藏又皆以缓脉为本,盖人以胃气为本也。阳毒之为病,面赤斑斑如锦文,咽喉痛,唾脓血,五日可治,七日不可治,升麻□甲阴毒之为病,面目青,身痛如被杖,咽喉痛,五日可治,七日不可治,升麻□甲汤,阴阳平,正气也;阴阳偏,邪气也;阴阳变,异气也。

后条「寸口脉迟而缓,迟则为寒,缓则为虚;荣缓则为亡血,卫缓则为中风;邪气中经,」此六句亦与本条文义不属,当在此条之首,文气相属,必是错简。阴脉浮大而濡,谓浮、中、沉,阴阳同等也。

其阴邪乘阳,阳邪乘阴;府邪乘藏,藏邪乘府,各以脉证错综参之,可类推矣。 此为动而有力,阳盛之候,若按之不鼓,是为阳衰之诊,则必形冷而不发热,汗出而必恶寒,非搏击阳盛之动,乃扰乱阳虚之动也,由三焦之阳气伤,则不能外温肉分,故有是证也。

否则真气将散,出入强勉,有委而不前,屈且难伸之状,故曲如蛇行也肝着,其人常欲蹈其胸上,先未苦时,但欲饮热,旋覆花汤主之。 若误汗之,肾水虚竭,故骨痛恶寒无汗,心烦目晕也;脾土过燥,不守常化,故程知曰:此言动气不可发汗也。

李□曰:太阳经行身之表,外邪皆得伤之,故亦受湿气也。  利止亡血,如何用大热补药?

脉动而弱,主惊悸病也。伤寒后不解脉沉,沉而有力者,内实也,宜以下解。

Leave a Reply