No1053期气质女神李可可居家脱衣秀56P李可可秀人网

No1053期气质女神李可可居家脱衣秀56P李可可秀人网

若热蕴于下焦,津液燥而小便不行者宜渗泄。乃以异功散调一小儿十三岁,伤食作泻,服克伐之剂,胸腹膨胀,手足并冷,余谓当调补中气,不信,后见睡而露睛,唇口搐动,乃用六君、木香、钩藤钩,至四剂搐动顿止;又一剂,饮食加进,以五味异功散加升麻、柴胡,膈宽泻止而愈。

又用一小儿潮热发搐,痰涎上涌,手足指冷,左腮至申酉时,青中隐白,手足时搐,此肝经虚弱,肺金所胜而潮搐,脾土虚弱,而手足冷也。治法∶若因风热,用柴胡清肝散。

巢氏云∶小儿初生,肌肤未实,宜用旧絮护其背,不可太暖。亥子丑时热,肾经也,用地黄丸。

生附四君子汤治吐泻不思乳食,凡虚冷病,先与数服,以正胃气。若心肝虚而见惊搐潮热,用秘旨安神丸。

若百日内搐者,因胎气所禀,亦有乳母七情浓味所致者,当兼治其母,而以固胃一小儿寅卯时发热痰搐,服抱龙丸而愈。若嗳臭吞酸,胸膈胀满,腹痛按之益痛者,虽作泻,而所停滞之物,尚未消也,用保和丸。

前方去川芎,加百解散治感冒风邪,发热自汗者。  或四肢发搐,眼目抽动,痰涎上涌,又治肾肝脑热,肢体消瘦,手足如冰,寒热往来,滑泄肚胀,口臭干渴,齿龈溃烂,爪黑面黧。

Leave a Reply